Title Image

Az alkalmazásról

A DATA alkalmazás

A “DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” projekt keretében egy olyan digitális rendszer (egy mobiltelefonon vagy tableten futó applikáció és egy internetes tartalomszerkesztő felület), valamint a hozzá kapcsolódó képzési- és felhasználási módszertan fejlesztése történt, amely:

 • Mindennapi élethelyzetek és tevékenységek minél hatékonyabb szervezésébenönállóbb kivitelezésében nyújthat segítséget (pl: napi életviteli készségek, önkiszolgálás támogatása – pl.: fogmosás, öltözködés, ételkészítés stb,  mindennapi tevékenységek támogatása – pl.: bevásárlás, fodrász, mozi stb., hivatali ügyintézés;  egészségügyi ellátás igénybevétele, részvétel az intézményes oktatásban).
 • Széles életkori sávban használható (óvodás kortól kezdve a felnőttkorban is).
 • Nagymértékben egyénre szabható, mert az applikációval nyújtott támogatás az autizmus spektrum zavarral élő személy életkori sajátosságaihoz, kommunikációs és intellektuális képességeihez igazítható, egyéni szükségleteinek megfelelő támogatás nyújt.

1) A rendszer felépítése

A rendszer alapvetően 2 fő részből áll:

 • mobileszközökön (okostelefon és tableten) futó applikáció,
 • internetes böngészőben elérhető tartalomszerkesztő felület.

Az applikáció működésének megértéséhez és a rendszer használatának elsajátításához felhasználói képzési tananyag készült, ami a DATA tartalomszerkesztő felületen online formában  elérhető.

 

2) Az applikációról

 • iOS és Android operációs rendszereken egyaránt futtatható az alkalmazás.
 • Az applikáció tartalmát a tartalomszerkesztő webes felületen lehet kialakítani, szerkeszteni. A webes felületen létrehozott tartalmak internet kapcsolat segítségével töltődnek le a mobil eszközre. Ezt követően a tartalmak az applikáción keresztül offline (internet hozzáférés nélkül) is használhatók, folyamatos internet elérést nem igényelnek.
 • Kinézete, funkciói és tartalmai nagy mértékben egyénre szabhatóak.
 • Az applikáció egy átlagos okostelefonon, vagy tableten is biztosan fut.

 

Mire lehet használni az applikációt?

Az applikáció főbb támogató elemei a következők:

 • A napirend előre jelzi az autizmussal élő személynek, hogy milyen események és tevékenységek milyen sorrendben várhatóak az adott napon. Megmutatja, hogy az egyes tevékenységek hol és mikor fognak zajlani. Ezzel megelőzi, csökkenti a kialakuló stresszt. Az információt az adott személy számára jól értelmezhető vizuális formában biztosítja. Célja a felhasználó személy önállósági szintjének emelése, a környezetükben élő személyi segítés mértékének csökkentése. A napirend a DATA applikáció egyik fő funkciója, ami számos kiegészítő lehetőséggel bővíthető (lásd kiegészítő funkciók).
  A napirendi alkalmazás a tartalomszerkesztő felület segítségével nagymértékben személyre szabható. Egy napirend kártyákból állítható  össze, ahol minden egyes kártya egy-egy napirendi pontot (eseményt, tevékenységet) jelenít meg. A napirendi kártyák száma, mérete, típusa (fotós, képes, szöveges), stílusa és konkrét tartalma egyaránt beállítható, így személyre szabott megoldást jelent. A könnyebb felhasználás érdekében a rendszer személyre szabott alapbeállításokat is ajánl.
 • A folyamatábrák, folyamatleírások a DATA másik fő eleme. Ezek az egyes tevékenységek lépésekre bontásával segítik  a felhasználót a tevékenység minél önállóbb elvégzésében (például, hogyan lehet lépésről lépésre haladva elkészíteni egy ételt, megfelelően felöltözni, elintézni valamit egy hivatalban, használni a toalettet). Jól értelmezhető formában mutatják be a kivitelezés lépéseit és nyújtanak információt arról, hogy hogyan végezze el az adott tevékenységet. A benne foglalt lépések száma, és az egyes lépések tartalma, formája, típusa szintén az egyéni igényekhez szabható. A lépések tartalmai lehetnek képek vagy rövid írott szövegek, az applikáció végleges változatában pedig akár videó- vagy hangfájlok is. Ezeket akár együtt is alkalmazhatjuk, azaz egy lépéshez adhatunk például képes és szöveges segítséget is, egyszerre.

A DATA rendszer fejlesztésében egy sor kiegészítő működést is létrehoztunk:

 • Jutalmazási rendszer: az applikáció lehetőséget ad arra, hogy bizonyos tevékenységek elvégzéséhez jutalom pontokat rendeljünk.
 • Időjelző: ez egy személyre szabható, azaz az adott felhasználó igényeinek megfelelő megjelenésű időjelző (visszaszámláló) eszköz. Önmagában, valamint egyes napirendi tevékenységekhez kapcsoltan is használható, s jelzi a támogatott felhasználónak, mennyi idő áll még rendelkezésére az adott tevékenységhez.
 • Emlékeztetők: Egyes napirendi lépésekhez és folyamatábra lépésekhez kapcsolható fontos, rövid emlékeztető információkat lehet velük személyre szabottan megjeleníteni.
 • Időtöltő játékok: Egyszerű, de mégis szórakoztató játékok, amelyek alkalmazhatóak jutalomként, vagy a várakozás alatti időtöltés megkönnyítésére, vagy akár a mobil eszköz képernyőjével és kezelésével való ismerkedés céljából is.
 • Bemutatkozó információk: Lehetőség van egy olyan rövid személyes ismertető létrehozására, amely alapvető információkat tartalmaz a mobilapplikációval támogatott személyről, az autizmusról, illetőleg a támogatott személy autizmusból fakadó nehézségeiről. Ez a bemutatkozó anyag elérhető a mobileszközön, így az információforrásként szolgálhat egy-egy különösen nehéz helyzettel (pl: eltévedés, idegen intézmény, új pedagógus stb) való megbirkózásban más személyek számára.

A fent bemutatott főbb funkciókon felül még további kiegészítő funkciókat is tervezünk beépíteni. Ezeket majd a fejlesztés előrehaladtával ismertetjük, mutatjuk be.

Az applikáció fejlesztése és tesztelése két nagyobb időszakra bontva történt. Az alábbi táblázat segítségével áttekinthető, hogy az egyes fejlesztési szakaszokban mely működések fejlesztése valósult meg.

 

Működés megnevezése 1. Változat 2. Változat
Napirend
 • Személyre szabható megjelenítés
 • A napirendi lépésekhez kapcsolható további kiegészítő működések egy része elérhető
 • Személyre szabható megjelenítés
 • A napirendi lépésekhez kapcsolható további kiegészítő működések mindegyike elérhető
Folyamatábrák, folyamatleírások
 • Képes és szöveges folyamatábra kártyák hozhatóak létre
 • A képes és szöveges kártyák mellett videó- és hangfájlokat tartalmazó kártyák is létrehozhatóak
Jutalom funkció
 • Egyszerű formában készült el
 • Több beállítási lehetőséggel készült el
Időjelző
 • Egyszerű formában készült el
 • Több beállítási lehetőséggel készült el
Emlékeztetők
 • Elkészült.
Várakozás támogatása
 • Egyszerű formában készült el
 • Több beállítási lehetőséggel készült el
Időtöltő játékok
 • Két, egyszerű játék áll rendelkezésre
 • További játékok
 • Más funkciókhoz (pl: várakozás) is kapcsolhatóak
Bemutatkozó profil
 • Egyszerű formában készült el
 • Több beállítási lehetőséggel készült el

3) A tartalomszerkesztő felületről

A tartalomszerkesztő felület egy internetes böngészőből megnyitható szolgáltatás, mely a felhasználót segítő tartalmak (napirendek, folyamatábrák) szerkesztésére, tárolására szolgál. A szerkesztést követően az összeállított napirendek vagy folyamatábrák áttöltődnek az autizmusban érintett felhasználónál lévő mobil eszközön futó applikációba.

A tartalomszerkesztő felület használata regisztrációt igényel. Az autizmusban érintett felhasználót támogató személy (elsősorban szülő, gondviselő) regisztrál, majd néhány adat megadásával létrehozza a saját profilját.

A támogató személy a következő lépésben létrehozza az autizmussal élő felhasználó (pl. érintett gyermeke) számára az ő profilját, megint csak néhány fontos adat megadásával.

A tartalomszerkesztő felületen minden támogató saját dokumentumtárral rendelkezik, itt tárolhatja az általa létrehozott segítő tartalmakat (pl: napirendek, folyamatábrák).

A tartalomszerkesztő felületen rendelkezésre áll egy közös tárhely is, amely minden támogató számára elérhető. Ide szakemberek által készített mintatartalmak kerülnek feltöltésre. A minta tartalmak letölthetőek és átalakíthatóak az egyes felhasználók képességeihez és igényeihez.

A tartalomszerkesztő felület és az applikáció használatához, kezeléséhez egy tananyag készült, mely mindenki számára elérhető, és személyes képzési alkalmakat is biztosítunk a támogató személyek számára.

Támogató személy lehet:

 • maga az érintett autizmus spektrum zavarral élő fiatal/felnőtt, aki önmaga számára hoz létre támogató  tartalmakat,
 • autizmussal élő személy szülője/gondviselője, családtagja,
 • pedagógus/gyógypedagógus, szakember – ha erre a szülő vagy az autizmusban érintett felnőtt felhatalmazza;
 • akit felkér az autizmus spektrum zavarral élő felnőtt és elfogadja ezt a felkérését.

Egy felhasználónak több támogatója is lehet. Egy támogató több felhasználót is támogathat.

Ki hozhat létre felhasználói profilt?

Felhasználói profilt csak és kizárólag:

 • az autizmus spektrumzavarban érintett személy saját maga támogatására hozhat létre, vagy
 • a személy szülője/törvényes képviselője hozhat létre autizmusban érintett családtagja számára.

Pedagógusok, szakemberek nem hozhatnak létre profilt autizmusban érintett személyek számára. A szakembereket az érintettek, vagy (kiskorú személy esetén) a szülők, gondviselők tudják meghívni/hozzáadni a támogatásra kialakított felülethez.


Hogy kell elképzelni a tartalomszerkesztő felületet?

Arra törekedtünk, hogy tartalomszerkesztő felületet minél egyszerűbben lehessen majd használni. Tartalomszerkesztés alatt a napirendi kártyák, napirendek, folyamatábrák összeállítását, és az ehhez szükséges fájlok (pl: képek) feltöltését, csatolását értjük.

A tartalomszerkesztő felületen van lehetőség arra, hogy a támogatott felhasználó mobileszközén (okostelefonján vagy tabletjén) futó applikációt beállítsuk, az ő igényeihez szabjuk, tartalommal megtöltsük, a kiegészítő működéseket (pl: jutalmazás, időjelzés) be- vagy kikapcsoljuk.

A tartalomszerkesztő felület esetében is vannak ajánlott alapbeállítások, de elérhetőek majd haladó beállítások is.

 

4) A DATA rendszer tesztelése

A DATA rendszer 1. változatában a tervezett működések nagy része már kipróbálhatóvá vált, egyszerűsített formában. Ebben a szakaszban az volt a cél, hogy minden felmerülő hibajelenséget felismerjünk és azok kijavításra kerüljenek. A következő időszakban a DATA rendszer 2. változatában elkészült, még több működést tartalmazó alkalmazás tesztelése zajlott. A végleges változat elkészülte után egyre több felhasználó fedezi fel a DATA rendszerben rejlő lehetőségeket.  A tesztelés során és később is természetesen biztosítunk olyan felületet, ahol lehetőség lesz visszajelzések küldésére, problémabejelentésre.

Ahogy halad a fejlesztés úgy mutatjuk be tematikusan az alkalmazás különböző funkcióit. Nagyon fontos kiemelnünk, bármilyen képet is mutatunk a felületről, az minta, az alkalmazás egyik nagy előnye, hogy a funkciókat a felhasználó igényeinek megfelelően lehet módosítani, egyénre és igényre szabni.

Íratkozz fel hírlevelünkre!