Az oldalt az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

Projekt megvalósítók

Akik nélkül a DATA nem jöhetett volna létre.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Mi volt a szerepem a DATA-ban?

Ebben az időszakban a projekt kulcs-csoportjai “felálltak” és megkezdődött a rendszertervezés előkészítése. Megpróbáltunk informatikusok és pedagógusok, pszichológusok és érdekvédők közös alapokra, nyelvre és célokra jutni. Intenzíven térképeztük fel a hazai és nemzetközi “előzményeket”, elkészült DATA-rendszer alapjait leíró dokumentum.

Ki vagyok én? Mit csinálok a mindennapokban?

Dani és Marci édesanyja vagyok, Marci autizmusban érintett 17 éves fiú. Szociális munkás diplomám van, mindig is leginkább az motivált, hogy a szociális szolgáltatásokba bekerüljön az autizmus tudás, hogy a gyermekeinknek felnőtt korban is teljes és boldog élete lehessen a saját közösségükben. Nagyon megtisztel, hogy a szülők és a szervezetek 8 évvel ezelőtt megbíztak az Autisták Országos Szövetségének vezetésével így a hazai autizmus tudás legjelesebb szakértőivel dolgozhatok közös céljainkért.

Miért tartom fontosnak a DATA-t?

A saját életemben és a munkám során is az egyik legnagyobb nehézségnek azt érzem, hogy nem értelmezhető a társadalom számára az a vizualitásra építő támogató rendszer, ami a gyermekemnek segít. Gyakorló szülőként pontosan tudom, hogy mennyi erőt és támogatást jelent, ha ezeket a segtségeket jól használjuk. Azt gondolom, hogy a DATA rendszer óriási lehetőség a szülőnek és a kezdő szakembernek, mert olyan strukturát ad, amiben nehéz eltévedni, nehéz rosszul használni. Hiszek abban, hogy most először olyan támogatást tudtunk létrehozni, ami beépülhet az autizmus teljes spektrumán és össztársadalmi szinten a köztudatba a következő években – én ezt akarom elérni

Mi volt a szerepem a DATA-ban?

Az ELTE DATA szakmai munkacsoportjának vezetőjeként vettem részt a DATA rendszer megtervezésében, kialakításában, tesztelésében, a hozzá kapcsolódó kutatásokban, és sokféle közös munkában az AOSZ-szal. Egyedülállóan nagy és izgalmas feladat volt, amelyet, bízom benne, sok szálon folytatunk, és sokaknak lendítjük ezzel előre az életét.

Ki vagyok én? Mit csinálok a mindennapokban?

Pszichológus vagyok, aki szakmai életpályájának nagy részét oktatással és kutatás-fejlesztéssel töltötte, nagyobbrészt az ELTÉ-n, s mellette sokáig a Bécsi Egyetemen is. Pályám elején hamar az autizmus vált fő érdeklődési területemmé, s emellé az utóbbi években felzárkózott az informatika is. Mélyen hiszek benne, hogy a minőségi tudomány eredményeit át lehet fordítani emberi életek jobbá tételébe – de abban is, hogy ehhez körültekintés, sok gondolkodás és munka kell. Ezen igyekeztünk és igyekszünk a DATÁ-ban is. Mindennapok? Ha van idő: család, kert, informatika, futás, olvasás, egy évben 1-2-szer vitorlázás.

Miért tartom fontosnak a DATA-t?

Sok okból meg vagyok győződve róla, hogy sokaknak tud sokat segíteni – ha elég sokan elég sokat dolgozunk ezért.

Mi volt a szerepem a DATA-ban?

A projektmenedzsment részeként a projekt szakmai vezetője voltam az AOSZ oldaláról. A tervezett szakmai tevékenységek megvalósulásáért voltam felelős, ennek érdekében tartottam a kapcsolatot a különböző partnerek között, valamint koordináltam a kollégák munkáját, akik a tesztelőkkel, célcsoport tagokkal voltak kapcsolatban.

Ki vagyok én? Mit csinálok a mindennapokban?

Autizmus spektrum pedagógiája és szomatopedagógia szakon végzett gyógypedagógus vagyok. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon végeztem alap- és mesterképzést egyaránt. Az első pillanattól kezdve, hogy találkoztam az autizmussal, tudtam, hogy ez nem egy munka számomra, hanem a hivatásom.

Miért tartom fontosnak a DATA-t?

Nap mint nap megtapasztalom, hogy az emberek mennyire mások, mennyire különböző módokon próbálják kifejezni magukat, mennyi vicces és kellemetlen félreértés adódik egymás meg nem értéséből. A vizuális segítségek elengedhetetlenek egy autizmusban érintett személy életében, ahhoz, hogy jól legyen és a társadalom tagjaként élhessen. A DATA egy olyan lehetőség, ami autizmusban érintett társaink eszköze lehet egy önállóbb, teljesebb élet eléréséhez. Azt gondolom, hogy ha a DATA akár csak egyetlen embernek nyújtana támogatást, már akkor is megérte dolgozni az elmúlt években.

Mi volt a szerepem a DATA-ban?

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar DATA csapatának tagjaként a támogatórendszer funkcióinak megtervezésében, a felhasználóképzések kialakításában és a projektet kísérő kutatássorozat felépítésében, az eredmények elemzésében egyaránt részt vettem. Nagyon megtisztelő és izgalmas feladat volt számomra, hogy autizmus-szakemberként és kutatóként is szakmai tanácsokkal segíthettem azokat a kollégákat, akik a DATA projekt pilléreiért és részfeladataiért feleltek.

Ki vagyok én? Mit csinálok a mindennapokban?

Pszichológus vagyok, 1993 óta gyakorlati szakemberként dolgozom együtt autizmussal élő gyerekekkel, felnőttekkel és családtagjaikkal. Jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának egyetemi docenseként az Autizmus Spektrum Pedagógiája Szakirányért felelek, emellett több olyan kutatási-fejlesztési projektben is dolgozom, amelynek célja, hogy valódi gyakorlati hasznot és életminőségjavulást hozzon az autizmussal élő emberek számára. Egyetemi munkámon túl is, rendszeresen állok kapcsolatban autizmussal élő gyerekekkel, felnőttekkel és szüleikkel, s igyekszem a legszínvonalasabb, tudományos tényekre épülő támogatást nyújtani számukra.

Miért tartom fontosnak a DATA-t?

A DATA megéri a fárdságot. A fejlesztési folyamat bonyolult volt, s a rendszer használatának elsajátításához is kell némi befektetett energia, de ez megtérül. Az autizmus sokszínű állapot, s a DATA képes igazodni ehhez a változatos képhez. Ha a DATA-támogatást kialakító szülő vagy szakember jól érti az autizmussal élő gyerek vagy felnőtt egyedi szükségleteit és legalább egy kicsit átlátja az autizmusból fakadó nehézségek és erősségek sajátos mintázatát, akkor a DATA valódi életminőség javuláshoz és autonómia növekedéshez segíthet hozzá.

Mi volt a szerepem a DATA-ban?

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar DATA csapatának tagjaként a DATA-rendszer funkcióinak megtervezéséért feleltem, vagyis azért, hogy a mindennapokban már régóta használt papíralapú vagy fizikai eszközökkel megvalósított vizuális támogatások közül mit és hogyan “álmodjunk át” digitális formába. Ez jelentette a szakmai csapattal való közös gondolkodás mellett az informatikai csapattal való szoros együttműködést, s a tesztelő családok hangjának meghallását is. A Tudásbázisban, workshopokon és e-learninges tananyagként is elérhető tartalmak és a közösségi tár médiaelemeinek kidolgozásában szintén intenzíven dolgoztam.

Ki vagyok én? Mit csinálok a mindennapokban?

Szakmai pályámon végigjártam különböző támogatói szerepköröket: 1992-ben egy diákotthonban kezdtem gondozónőként dolgozni, itt találkoztam először az autizmussal. 1994 óta az Autizmus Alapítványnál dolgozom, itt először asszisztensi, majd a pedagógusdiplomáim megszerzése után tanárként dolgoztam, jelenleg az Alapítvány Iskolájának szupervízoraként és a a Módszertani központ különböző szakmai feladataiban dolgozom részállásban. 2009 óta az ELTE BGGYK autizmus spektrum pedagógiája szakirányán oktatok, 2011 óta ez a főállásom is, elsősorban gyakorlatfókuszú, pedagógiai kurzusokat tartok. Gyakorlatom és érdeklődésem leginkább a magasabb támogatási szükségletű autizmussal élő gyermekek támogatásának irányába mutatnak.

Miért tartom fontosnak a DATA-t?

Az elmúlt évtizedekben sokszor tapasztaltam a vizuális támogatás erejét: önállóbb, boldogabb, sikeresebb gyerekek és felnőttek, kiegyensúlyozottabb családok. Ugyanakkor ezeknek az eszközöknek komplex rendszerét kell kialakítani, ami fáradtságos munka, s hosszú úton kell hozzá végigmenni.
Az, hogy ezeknek a módszereknek az előnyeit, hogyanját el tudjuk magyarázni, s eszközöket adjunk a megvalósításhoz, a családokat kísérjük az úton elengedhetetlen ahhoz, hogy a mindennapokban sikeresen használhatók legyenek. A DATA ötvözi magát a technológiai és szakmai/módszertani támogatást is, s mindezt egy ma már szokásos, bárki számára elérhető, digitális formában teszi.
Azért fontos tehát, mert lehetőséget teremthet arra, hogy az autizmussal élő embertársaink gazdagabban és sikeresebben tudjanak résztvenni a mindennapi életben, miközben arra is, hogy a nem autizmussal élő emberek megértése is növekedhessen erről a sokszínű, izgalmas fejlődési variációról.

Mi volt a szerepem a DATA-ban?

Az ELTE oldaláról a projekt adminisztratív lebonyolításában vettem részt.

Ki vagyok én? Mit csinálok a mindennapokban?

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán a DATA projektben és a SHAKES kutatásban dolgoztam adminként, illetve kutatási asszisztensként. Jelenleg itthon vagyok a gyermekemmel.

Miért tartom fontosnak a DATA-t?

Innovatív és könnyen hozzáférhető támogató “eszköz”, ami remélem, hogy sokaknak tud valós segítséget adni.

Mi volt a szerepem a DATA-ban?

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar DATA csapatának tagjaként részt vettem a DATA-rendszer funkcióinak megtervezésében, majd pedig a rendszer fejlesztésének monitorozásában, funkcionális és szakmai tesztelésében. Ezen felül főbb feladatom a projekthez kapcsolódó kutatások támogatása volt.

Ki vagyok én? Mit csinálok a mindennapokban?

Autizmus spektrum pedagógiája és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus vagyok, gyógypedagógiai tanulmányaimat megelőzően pedig alkalmazott grafikusként szereztem képesítést. A vizualitás és digitális technológia területe mindig is érdekelt, így ezek kapcsolódásai a gyógypedagógiához szintén nagyon fontosak számomra. Mindennapjaimban szeretek társaságban lenni, társasozni, kreatív, alkotó tevékenységet végezni.

Miért tartom fontosnak a DATA-t?

Úgy gondolom, hogy a DATA egy olyan támogató rendszer lett, ami igazán egyedi. Rendkívüli mértékben személyreszabható,alakítható. Ez a tulajdonsága az, ami nagyszerűsége mellett, lehet, hogy kissé ijesztő is lehet a kezdő felhasználóknak. Mindemellett úgy vélem, hogyha valaki rászánja az időt, energiát arra, hogy elsajátítsa a rendszer használatának mikéntjét, illetve, ami még ennél is fontosabb, a mögé beágyazott szakmai “tudásbázist” megismeri, az nagyon sokat nyerhet használatával.

Mi volt a szerepem a DATA-ban?

Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport ill. az ELTE-BGGYK kari kutató munkatársaként ért az a szerencse, hogy a kezdetektől részt vehettem a DATA-ban való közös gondolkodásban. Elsősorban a kezdeti lépések, keretek megalkotásában, majd a fejlesztés során szakmai támogatóként tevékenykedtem, elsősorban a DATA-val összefüggő kutatási és kommunikációs feladatokban.

Ki vagyok én? Mit csinálok a mindennapokban?

Autizmus spektrum pedagógiája, pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányos gyógypedagógus vagyok. Közel két évtizede dolgozom az ELTE-BGGYK karán oktatóként, kutatóként. A Semmelweis Egyetemen végeztem doktori tanulmányaimat és párhuzamosan dolgoztam közel 10 évet krónikus beteg és eltérő fejlődésű gyermekekkel és családjaikkal. Az utóbbi években autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, felnőttek és családjaik támogatásával foglalkozom a gyakorlatban, valamint autizmus diagnosztikában tevékenykedem. Napi szinten találkozom olyan autizmussal élő személyekkel, akik életében a DATA óriási lehetőség a mindennapi kihívásokkal való sikeres szembenézésre.

Miért tartom fontosnak a DATA-t?

A DATA ha jól használjuk, zsebben hordható ezermester. Olyan eszköz, ami a mindennapi kihívásokra képes fókuszálni, valóban az eszköz tulajdonosára szabott, gyorsan, flexibilisen frissíthető, az igényekhez, helyzetekhez adaptálható, módszertanilag megalapozott, megbízható. Nem mindenható, s a komplexitás felkészülést igényel: ismeretek, technikák elsajátítását kívánja. Mi, felhasználók mindannyian úgy tekinthetünk a DATA-ra, mint egy folyamatos fejlődési és együttműködési felületre, aminek a hozadéka, az általunk támogatott személyek napi apró sikerei, örömei, életminőségüket pozitívan befolyásoló eseményei mindannyiunk közös élményei. Egy valódi rendszerszemlélet, ahol a személy (gyermek vagy felnőtt) maga, szülei és elhivatott szakemberek valóban közös felületen értelmes, bizonyítékokon alapuló technikák modern (digitális) formájával dolgozhatnak.

Mi volt a szerepem a DATA-ban?

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar DATA csapatának tagjaként a DAT-rendszer alkalmazására való felkészítés megtervezéséért, kidolgozásáért feleltem, aminek során nagyon szoros együttműködésben, a szakmai team autizmushoz értő tagjainak tudására alapozva került kialakításra a szöveges, a videós és az online felkészítési tartalom. Ezek a felkészítők felkészítésében, valamint az alkalmazást használó szülők, szakemberek felkészítésében is szerepet játszottak.

Ki vagyok én? Mit csinálok a mindennapokban?

anulásban akadályozotak pedagógiája és szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanárként végeztem 2000-ben, miközben gyakorlati tapasztalatot szereztem gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, majd gyógypedagógus munkakörben. 2003 óta az ELTE-n tanítok a gyógypedagógusképzésben, néhány évig a pedagógusképzésben is. Érdeklődésem 2008 táján fordult az elearning megoldások, a digitális pedagógia felé, azóta több digitális tananyagfejlesztési projektben is részt vettem egyetemi és céges környezetben is. Jelenleg az ELTE-n az oktatók digitális oktatással kapcsolatos módszertani támogatásában is dolgozom e-learning szakértőként.
A szabadidőmben nagyon szívesen túrázom, kirándulok, és ha a lehetőségek engedik, szeretek más országok tájain, városaiban kalandozni. Portugália- és Svédország-rajongó vagyok.

Miért tartom fontosnak a DATA-t?

Szerintem ez az alkalmazás testesíti meg azt, amiért én az informatikát szeretem: segíti a mindennapi életet. Ráadásul olyan területen, ahol eddig ilyen átfogó mértékben még nem volt erre precedens.

Mi volt a szerepem a DATA-ban?

Az AOSZ informatikai munkatársaként a készülő rendszer technológia segítése volt a feladatom.
A webes és mobilos applikáció modern és IT szakmailag fenntartható megvalósításában segítettem.

Ki vagyok én? Mit csinálok a mindennapokban?

IT fejlesztő vagyok, a Barion fizetési platformon dolgozom. Feladatom, hogy minél kényelmesebb és gyorsabb legyen az online bankkártyás fizetés.

Miért tartom fontosnak a DATA-t?

Szerintem ez az alkalmazás testesíti meg azt, amiért én az informatikát szeretem: segíti a mindennapi életet. Ráadásul olyan területen, ahol eddig ilyen átfogó mértékben még nem volt erre precedens.